Festival je úspěšně za námi!

Legenda Kvítku opět nelhala! Ani o svatováclavském prodlouženém víkendu se opět spolu nesešly ani krtčí hromádky, natož hory. Avšak lidé, nadto lidé neobyčejní, se sešli! A to ve velkém stylu. Za podpory Města Louny, Městské knihovny a SOŠ a OA v Lounech proběhl festival pěveckých sborů České Středohoří, tentokráte za účasti čtyř spřátelených těles, konkrétně ženského sboru Magistrae Raconenses z Rakovníka, smíšeného sboru Aurum z Chomutova, smíšeného sboru Forster Jičín a pořádajícího, i když prakticky „veterána“, přesto stále Kvítku. V den sváteční a následující sobotu proběhly v dopoledních hodinách „ateliéry“ na místní střední odborné škole, za trpělivého, nicméně nekompromisního vedení fundovaných mistrů „trenérů“ Lenky Petržilkové, Petra Řeháka a našeho vzácného, vždy usměvavého, hosta ze sousedního

Německa Christiana Vogta. A kladný výsledek našich dopoledních vyčerpání byl odměněn potleskem, v pátek v nádherně opraveném pavilonu A lounského výstaviště a v sobotu v prostorách nejkrásnější stavby v okolí – Chrámu sv. Mikuláše. Závěrečná bilance proběhla v sobotu večer v jídelně výše zmíněného vzdělávacího institutu a vzhledem k potřebě podrobnějšího rozboru uplynulého dění, se, samozřejmě opět za znění libých tónů, při vynikající náladě i občerstvení, společná „porada“ protáhla až do pozdních hodin.

Ještě jednou, přátelé, moc děkujeme a těšíme se napříště!
A vězte! Nescházejí se hory s horami, ale lidé s lidmi!