Výuka ve školním roce 2019-20

Výuka probíhá v hudebně ZŠ Kpt. O. Jaroše v Lounech ( ul. 28. října )

středa – 15.00 – 16.00 děti MŠ, 1. – 3. třída

čtvrtek 15.00 – 16.00 děti 4. – 9. třída

Školné: 250.- Kč/měs. (další sourozenec polovinu)

Zajišťujeme:
  • pravidelnou výuku 1x týdně
  • odborné vedení výuky kvalifikovaným pedagogem
  • notový materiál
Požadujeme:
  • pravidelnou účast dítěte na zkouškách a akcích Kvítku
  • omluvenou každou absenci dítěte! (prosím o oznámení předem známé neúčasti dítěte, především na koncertech)
  • řádné placení školného v daném termínu

sbormistr : Mgr. Lenka Petržilková